Disclaimer

We doen onze uiterste best de informatie op deze site zo correct en compleet mogelijk te maken. Maar we pretenderen niet compleet of foutloos te zijn. Het kan voorkomen dat informatie niet klopt of onvolledig is. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, direct of indirect veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie in op deze site, noch door andere onvolkomenheden in de hier geboden dienst. Aan geen van de geboden informatie en diensten kunnen rechten worden ontleend. Door van deze site gebruik te maken ga je automatisch accoord met onze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GA JE AUTOMATISCH AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN.

Het gebruik van deze website is voor jouw eigen risico. Deze website is met uiterste zorg gemaakt maar pretendeert niet honderd procent correcte informatie te verstrekken. De verstrekte informatie kan foutief of incompleet zijn. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, direct of indirect, veroorzaakt door foutieve of incomplete informatie op deze website. Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie zoals verstrekt op deze website. Door deze website te gebruiken ga je automatisch akkoord met de voorwaarden. Voordat je op reis of vakantie gaat dien je altijd zelf je de details van de gekozen camping(s) op juistheid en volledigheid te controleren. Het selecteren van de juiste camping blijft jouw en alleen jouw verantwoordelijkheid. Deze voorwaarden kunnen in de toekomst gewijzigd worden zonder verdere aankondiging. Als je na een dergelijke wijziging van deze website gebruik blijft maken ga je automatisch akkoord met de nieuwe voorwaarden. Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op uw gebruik van deze website en laten onverlet mogelijke andere overeenkomsten die je hebt met Kampeerkaart.nl m.b.t. producten, diensten of anderszins.

Copyrights

Van al het materiaal op deze website, met inbegrip, zonder beperking van logo's, layout, tekst, afbeeldingen, andere files, en de selectie en de rangschikking daarvan ligt het auteursrecht bij Kampeerkaart.nl. Alle rechten zijn beschermd. Geen van de materialen mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, uitgegeven, gedownload, afgebeeld, gepost of doorgegeven in enige vorm of op welke wijze dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkend tot electronisch, mechanisch, door fotokopie, opname of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kampeerkaart.nl of de representatieve houder van het auteursrecht.


Privacy policy and Google

Privacy Policy for www.kampeerkaart.nl

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at info@kampeerkaart.nl.

At www.kampeerkaart.nl, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by www.kampeerkaart.nl and how it is used.

Log Files

Like many other Web sites, www.kampeerkaart.nl makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons

www.kampeerkaart.nl does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie

.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on www.kampeerkaart.nl.
.:: Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to www.kampeerkaart.nl and other sites on the Internet.
.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL - http://www.google.com/privacy_ads.html


Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ....

Google Adsense

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on www.kampeerkaart.nl send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

www.kampeerkaart.nl has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.kampeerkaart.nl's privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers' respective websites.